Danışma Kurulu

 

*Alfabetik Sıralama Yapılmıştır.
 1. Prof. Dr. Atila Yüksel/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Turizm Pazarlaması, Turizm Planlaması
 2. Prof. Dr. Berrin Güzel/ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Yiyecek Içecek İşletmeciliği
 3. Prof. Dr. Cumhur Aslan/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Edebiyat Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi
 4. Prof. Dr. Devesh Nigam/Bundelkhand University/Tourism and Hotel Management
 5. Prof. Dr. Emrah Özkul/Kocaeli Üniversitesi/Turizm Pazarlaması, Turizm İşletmeciliği
 6. Prof. Dr. Hasan Demitaş/İnönü Üniversitesi/Eğitim Yönetimi
 7. Prof. Dr. İbrahim Cemal/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Biyometri ve Genetik, Hayvansal Biyoteknoloji
 8. Prof. Dr. İbrahim Halil Cankul/İstanbul Arel Üniversitesi/Sağlık Yönetimi
 9. Prof. Dr. Mahmut Fırat/İnönü Üniversitesi/ Hidroloji, Su Kaynakları ve Su Yapıları, Akışkanlar Mekaniği
 10. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban/Balıkesir Üniversitesi/Otel İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması
 11. Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/ Sürdürülebilir Turizm, Turizm İşletmeciliği
 12. Prof. Dr. Öcal Usta/Istanbul Kent Üniversitesi/Sürdürülebilir Turizm
 13. Prof. Dr. Semra Birgün/ Doğuş Üniversitesi/Üretim Yönetimi
 14. Doç. Dr. Ahmet İlhan/Bayburt Üniversitesi/Sağlık Yönetimi, Stratejik Yönetim
 15. Doç. Dr. Ahu Yazıcı Ayyıldız/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Hizmet Pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi
 16. Doç. Dr. Atila Yücel/Fırat Üniversitesi/Tüketici Davranışları
 17. Doç. Dr. Aziz Bostan/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Gelişme Ekonomisi- Makro İktisat
 18. Doç. Dr. Erkut Altındağ/Beykent Üniversitesi/İnsan Kaynakları Yönetimi
 19. Doç. Dr. Fatih Yılmaz/Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi/İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 20. Doç. Dr. Galip Afşin Ravanoğlu/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Makro Ekonomi
 21. Doç. Dr. İkram Çınar/Kafkas Üniversitesi/Eğitim Yönetimi, Eğitim Politikaları
 22. Doç. Dr. Minara Aliyeva Çınar/ Bursa Uludağ Üniversitesi/ Çağdaş Türk Lehçeleri
 23. Doç. Dr. Muhammet Karataşlı/Beykent Üniversitesi/ Yoğun Madde Fiziği, Nükleer Fizik
 24. Doç. Dr. Nurcan Yücel/Fırat Üniversitesi/Tüketici Davranışları, Ürün ve Marka Yönetimi
 25. Doç. Dr. Özel Sebetci/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/ Bilişim Sistemleri, Veri Yönetimi
 26. Doç. Dr. Rab Nawaz Lodhi/ Merkezi Pencap Üniversitesi/ Yönetim
 27. Doç. Dr. Seden Doğan/Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Turizm Pazarlaması, Turizm İşletmeciliği
 28. Doç. Dr. Tuğrul Ayyıldız/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Otel İşletmeciliği
 29. Dr. Bora Coşar/ Beykent Üniversitesi/Örgütsel Davranış, Örgüt ve Grup İletişimi
 30. Dr. Cem Ufuk Baytar/İstanbul Topkapı Üniversitesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
 31. Dr. Ceren Işçi/ Manisa Celal Bayar Üniversitesi/ Turizm Işletmeciliği, Turizm Pazarlaması
 32. Dr. Cihan Yılmaz/Doğuş Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Pazarlama Etiği, Turist Motivasyonu
 33. Dr. Ebru Bağçı-Beykent Üniversitesi/Nöropazarlama
 34. Dr. Ensar Lokmanoğlu/Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/ Bilişim Hukuku
 35. Dr. Ezgi Demir/ Piri Reis Üniversitesi/ Yöneylem Araştırması, Karar Destek Sistemleri, Çok Kıstaslı Karar Verme
 36. Dr. Firdevs Banu Özdemir/Beykent Üniversitesi/Nükleer Fizik, Optik, Fotonik, Fiber Optik, Genel Fizik
 37. Dr. Funda Oduncuoğlu/Aydın Adnan Menderes Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması
 38. Dr. Gönül Akın/Beykent Üniversitesi/Turizm Ekonomisi, Turizm Planlaması
 39. Dr. Hasan Akbulut/Silivri Kolan Hospital/Genel Cerrahi
 40. Dr. Hilal Çelik/Beykent Üniversitesi/ Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış
 41. Dr. Kudret Sezgin/ Hitit Üniversitesi/ Arkeoloji
 42. Dr. Nazife Orhan Şimşek/Beykent Üniversitesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı, Örgütsel Davranış
 43. Dr. Nurşah Şengül/Akdeniz Üniversitesi/Yunan Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Eski Çağ
 44. Dr. Omran Karımımırzanenam/Beykent Üniversitesi/Filoloji, Dış Politika, Söylem Analizi, Uluslararası İlişkiler
 45. Dr. Serap Ürüt Saygın/Aksaray Üniversitesi/Uluslararası Finans
 46. Dr. Sibel Bilkay/Malatya Turgut Özal Üniversitesi/Uluslararası Kurumlar, Stratejik Yönetim, Havacılık
 47. Dr. Sibel Gökçek/İstanbul Atlas Üniversitesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 48. Dr. Sinem Sipahioğlu Kara/Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi/ Malzeme Fiziği
 49. Dr. Syed Azharuddin/ Seoul National Universty/Finans, Girişimcilik, Uluslararası Iş
 50. Dr. Ufuk Özen/Beykent Üniversitesi/ Ekonometri Teorisi, Uygulamalı Makro Ekonometri
 51. Dr. Yurdanur Yumuk/Karabük Üniversitesi/ Turizm Rehberliği
 52. Öğr. Gör. Bahattin Hamarat/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/İstatistik