2022 2. SAYI HAKKINDA

Saygıdeğer Araştırmacı /  Araştırmacılar,
2022 yılı Ekim sayısında yayınlanmak üzere dergimize gönderilen makalelerin hakem süreçleri tamamlanmıştır. 
Mizanpaj çalışmalarının tamamlanması ardından 24 Ekim haftasında web sitemizde açık erişim olarak ilgili sayımız yayınlanacaktır.

Bilgilerinize