Hakkımızda

*Açık Erişim
Saygıdeğer Araştırmacılar,

Her bir bilim alanının kendine özgü kural ve yöntemleri bulunmakla birlikte bilim, temelinde tüm alanların birbiri ile bağlantı içinde bulunduğu evrensel bir bütündür. Bu düsturdan hareketle, çok çeşitli bilim alanlarının bir arada bulunmasıyla bilime katkı sunmayı amaçladığımız dergimizde, multidisipliner bir akademik yaklaşım esas alınmıştır.

Dergimiz, sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri ve teknik bilimler alanlarında araştırma yapan bilim insanlarına, araştırmalarıyla bilime katkı  sağlayabilecekleri nitelikli bir akademik platform olabilme amacıyla yola çıkmıştır. 

ROMAYA (RESEARCHES ON MULTIDISCIPLINARY APPROACHES - MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK YAKLAŞIM ARAŞTIRMALARI) dergisi yılda iki kez (Nisan – Ekim) yayımlanan, çok disiplinli, uluslararası, hakemli bir akademik dergidir. Dergi, sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanmış araştırmalara, makale, rapor, olgu sunumu gibi nitelikli akademik çalışmalara yer verir.

Bilimin evrenselliği ilkesi doğrultusunda, ücretsiz ve Açık Erişimli bir dergi olma özelliği taşıyan dergimize gönderilen makaleler, yayımlanmadan önce çift-kör hakemlik sürecinden geçecektir. 

Çok değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Editörler.

 

Tanım

Multidisipliner Akademik Yaklaşım Araştırmaları, nicel, nitel ve karma araştırma yöntemleri ile sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri alanlarında hazırlanmış makaleleri yayınlar. Dergi geleneksel disiplin içerisinde yer alan ve aynı zamanda bu disiplin konularından farklı konular ve yöntemleri içeren araştırmaları yayınlar. Dergi, tek disiplin tarafından kullanılan ancak farklı disiplinlerde de kullanılması olası teorileri derleyerek daha geniş bir bilim alanında bu teorilerin bilinirliğini arttırmayı hedef edinmiştir.

Makale gönderimi hakkında bilgi için lütfen Yazar Rehberimize bakın. Daha fazla bilgiye veya yardıma ihtiyaç duyarsanız, romayajournal@gmail.com mail adresi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Kitle

Akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler

Ücret Politikası

Researches on Multidisiplinary Approaches (ROMA)/Multidisipliner Akademik Yaklaşım Araştırmaları (MAYA) (Romaya Journal) dergisine makale gönderen yazarlardan, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Doçentlik Kriterleri Sıkça Sorulan Sorular 44. Madde ile uyumlu olarak makale gönderimi sonrasında ücret alınmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için dijital baskı, dizgi işlemleri, dergi personeli ücreti ve diğer işlemlere katkı olarak katılım bedeli olarak 600 TL talep edilmektedir. Bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın tahsil edilir.

 

İndeks

GoogleScholar
J-Gate
EuroPub
AsosIndex
ROAD

 

Kurucu Editör

Ebru Bağçı, Beykent Üniversitesi,Türkiye

Editörler

Ebru Bağçı, Beykent Üniversitesi,Türkiye
Ufuk Özen, Beykent Üniversitesi,Türkiye
Ensar Lokmanoğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Türkiye

Danışma Kurulu

A. Bostan, Aydin Adnan Menderes Universitesi,Türkiye
B. Arısoy, Beykent Üniversitesi,Türkiye
U. Özen, Beykent Üniversitesi, Türkiye

 

Mizanpaj

Eda Baltacı,  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye

 

Dergi Sahibi/Yayıncı

Ebru Bağçı, Beykent Üniversitesi, Türkiye

Adres: Beykent Üniversitesi, Hadımköy Yerleşkesi, B1-72 Akçaburgaz Mevkii/Esenyurt/İstanbul

Tel: 444 1997 

E-Posta: romayajournal@gmail.com