Kurullar

Kurucu ve Yayımcı
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bağçı
Beykent Üniversitesi, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı, Hadımköy Yerleşkesi, Akçaburgaz Mevkii, Esenyurt, Istanbul
ebru@romayajournal.com
ORCID:0000-0002-2763-069X
www.ebrubagci.com.tr
     
     
Yazı İşleri / Mizanpaj
Eda Baltacı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, SBE, Aydın, Turkey
0000-0003-4000-4201
baltacieda@hotmail.com

Baş Editör
     
Dr. Öğr. Üyesi Gerçek Özparlak 0000-0002-8503-3199
Nottingham Trent Üniversitesi, Nottingham, England gercek@romayajournal.com

Editörler
     
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Arısoy
Beykent Üniversitesi, İstanbul, Turkey
0000-0001-7452-2950
burcuarisoy@beykent.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ece Ersoy Yılan
Beykent Üniversitesi, İstanbul, Turkey
0000-0002-7097-3268
eceersoy@beykent.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Figen Sevinç Başol,
Bartın Üniversitesi, Bartın, Turkey
0000-0001-5391-1818
fsevinc@bartin.edu.tr
     
Öğr. Gör. Dr. Cihan Yılmaz 0000-0002-4270-8854
Doğuş Üniversitesi, İstanbul, Turkey cyilmaz@dogus.edu.tr
Alan Editörleri
Name Surname Section ORCID/Mail
     
Lect. (Phd) Hıdır Tok  Philosophy / Felsefe 0000-0001-8910-0558
Beykent Üniversitesi, İstanbul, Turkey hidirtok@beykent.edu.tr
 
Feyza Nur Sinan (Phd) Psychological Counseling and Guidance / PDR 0000-0002-6072-9923
Uludağ Üniversitesi, Bursa, Turkey feyzanursinan@gmail.com
 
Doç. Dr. Süleyman Şanlı Anthropology / Antropoloji 0000-0002-3826-201X
Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Turkey suleymansanli@hotmail.com
 
Dr. Öğr. Üyesi Ensar Lokmanoğlu Law / Hukuk 0000-0002-1597-3433
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya, Turkey elokmanoglu@subu.edu.tr
 
Lect. Dr. Omran Karamimirzanezam English / İngilizce 0000-0001-6570-2650
Beykent Üniversitesi, İstanbul, Turkey omrankarimimirzanezam@beykent.edu.tr
 
Arş. Gör. Doç. Dr. Kudret Sezgin Archaeology / Arkeoloji 0000-0001-9834-2380
Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye kudretsezgin@hitit.edu.tr
 
Mesut Ulu Engineering and Technology 0000-0002-5591-8674
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi mulu@bandirma.edu.tr
Rab Nawaz Lodhi 0000-0001-5330-4962
University of the Punjap, Punjap, Pakistan rabnawaz.lodhi@ucp.edu.pk
 
Dr. Öğr. Üyesi Akın Gökgöz Geotecnical 0000-0001-6777-5351
Beykent Üniversitesi, Istanbul, Turkey akingokgoz@beykent.edu.tr
 
Dr. Ufuk Özen                        Econometrics 0000-0001-9259-1431
İTO, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, Fatih, Istanbul ufuk.ozen@ito.org.tr
 
Doç. Dr. Levent Bostancı Engineering  0000-0002-4686-9102
Beykent Üniversitesi, Istanbul, Turkey leventbostanci@beykent.edu.tr
     
Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu Music 0000-0002-2649-8885
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Turkey vasfi.hatipoglu@hbv.edu.tr
 
Dr. Öğr. Üyesi Ece ERSOY YILAN Art 0000-0002-7097-3268
Beykent Üniversitesi, Istanbul, Turkey eceersoy@beykent.edu.tr
 
Prof. Dr. Berrin Güzel Social Science 0000-0002-9507-3434
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Turkey berringuzel@hotmail.com
Doç. Dr. Dilaysu Çınar 0000-0002-5306-9031
İstanbul Beykent Üniversitesi, Istanbul, Turkey dilaysucinar@beykent.edu.tr
 
Lect. Bahattin Hamarat Statistic 0000-0002-6745-5785
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey bhamarat@comu.edu.tr
 
Dr. Öğr. Üyesi Firdev Banu Özdemir Science 0000-0002-7935-2062
Beykent Üniversitesi, Istanbul, Turkey firdevsbanuozdemir@beykent.edu.tr
 
Dr. Hasan Akbulut Medicine 0000-0001-5423-4628
Kolan Hastanesi, Istanbul, Turkey hasan.akbulut@kolanhastanesi.com.tr
 
Prof. Dr. Hasan Demirtaş Educatioanal Science 0000-0003-4159-8937
Inonu University, Malatya, Turkey hasan.demirtas@inonu.edu.tr
 
Prof. Dr. İbrahim Cemal Zootechnical 0000-0002-4069-4815
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Turkey cemal_i@yahoo.com
 
Doç. Dr. Özel Sebetci Information Technologies 0000-0002-2996-0270
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  osebetci@adu.edu.tr
 
Dr. Öğr. Üyesi Sura Kılıç Architecture 0000-0002-6627-1116
İstanbul Rumeli Üniversitesi suramimarlik@gmail.com
     
Yayın Kurulu
     
Prof. Dr. Atilla Yüksel Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Emrah Özkul Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Halil Cankul İstanbul Arel Üniversitesi
Prof.Dr. Syed Azharuddin Dr. Babasaheb Ambedkar Marathawada University
Doç. Dr. Aziz Bostan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Ceren İşçi Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Galip Afşin Ravanoğlu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Doç. Dr. Taner Dalgın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus Topsakal Alanya HEP Üniversitesi
Dr. Cavadxan Yusif Oğlu Qasimov Naxçıvan Dövlət Universiteti
Dr. Devesh Nigam Bundelkhand University
Dr. Figen Sevinç Bartın Üniversitesi
Dr. Oğuz Doğan Antalya Bilim Üniversitesi 
Dr. Rena Sultanova Azerbaijan State University
Dr. Sinem Sipahioğlu Kara Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Danışma Kurulu
Prof. Dr. Cumhur Aslan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Erkut Altındağ Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Yılmaz Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Nuri Özdoğan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Öcal Usta Istanbul Kent Üniversitesi
Prof. Dr. Semra Birgün Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Fırat İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet İlhan Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Ahu Yazıcı Ayyıldız Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Atila Yücel Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Funda Oduncuoğlu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. İkram Çınar Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Levent Karadağ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Minara Aliyeva Çınar Bursa Uludağ Üniversitesi 
Doç. Dr. Muhammet Karataşlı Beykent Üniversitesi
Doç. Dr. Nurcan Yücel Fırat Üniversitesi 
Doç. Dr. Seden Doğan Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
Doç. Dr. Serap Ürüt Saygın Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğrul Ayyıldız Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Bora Coşar Beykent Üniversitesi
Dr. Cem Ufuk Baytar İstanbul Topkapı Üniversitesi 
Dr. Cihan Yılmaz  Doğuş Üniversitesi
Dr. Ezgi Demir Piri Reis Üniversitesi
Dr. Gönül Akın Beykent Üniversitesi
Dr. Hilal Çelik Beykent Üniversitesi
Dr. Nazife Orhan Şimşek Beykent Üniversitesi
Dr. Nurşah Şengül Akdeniz Üniversitesi 
Dr. Sibel Bilkay Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Dr. Sibel Gökçek İstanbul Atlas Üniversitesi
Dr. Yurdanur Yumuk Karabük Üniversitesi